Chroń swój dobytek
Największym zagrożeniem w trakcie burzy są pioruny - wyładowania atmosferyczne o wysokim ładunku elektrycznym (ich napięcie sięga nawet do kilkudziesięciu tysięcy woltów). Uderzenie pioruna w niechroniony budynek może spowodować pożar lub zniszczenie urządzeń elektronicznych podłączonych do prądu. Niezabezpieczona instalacją odgromową nieruchomość to również ogromne zagrożenie dla znajdujących się w niej ludzi.

Niezabezpieczona instalacją odgromową nieruchomość to również ogromne zagrożenie dla znajdujących się w niej ludzi. Można zostać porażonym nawet w – wydawałoby się bezpiecznych - sytuacjach jak dotknięcie kranu, metalowych przedmiotów lub kąpiel w wannie.

Skutkiem porażenia piorunem najczęściej jest śmierć.